DornTerapi  

DornTerapi är en gammal tysk behandlingsteknik för att korrigera benlängds-skillnader, bäckenet, ryggraden och dess kotor. DornTerapi kallas i tyskland för det mjuka alternativet till kiropraktik.

Det som gör DornTerapi unik är att behandlingen och korrigeringen av leder och kotor sker i samarbete mellan patient och terapeut. Terapeuten vägleder korrigeringen som patienten utför med sina egna rörelser.

En annan sak som gör DornTerapi unik, jämfört med liknande metoder, är att man alltid behandlar hela kroppen, inte bara olika delar eller segment.

En viktig del av DornTerapi är att lära patienten övningar för att hjälpa sig själv och därmed säkerställa ett permanent resultat av behandlingen. Preventiva kontroller av ryggrad och benlängd minskar sen risken för återfall. 

Varför DornTerapi?

Kroppen är en fantastisk enhet. Via ryggkotorna når vi spinalnerverna och de inre organen, samt muskler och bindvävnad som kan vara påverkade av felställningar i leder eller kotor.

DornTerapi koncentrerar sig inte bara på en struktur, utan integrerar alla aspekter i sin behandling och säkerställer därmed att kroppen kan återhämta sig och börja arbeta på rätt sätt.